Enable smb1 til bruge for gammel C5 server

https://www.tenforums.com/tutorials/107605-enable-disable-smb1-file-sharing-protocol-windows.html

Kan du ikke få adgang til et filshare efter opdatering til windows 2003 er det fordi at smb1.0 er blevet deaktiveret

Start med at se status på den nuværende installation, ved at kører følgende kommando i Powershell med administrator rettighedder.

Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "SMB1Protocol"

Enable

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "SMB1Protocol" -All

Disable

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "SMB1Protocol"

Du kan oplevet at du efter efter de senester opdatering til windows ikke længere kan browse et netbios navn f.esk \\server. du skal derfor forbinde til din server via ipadresse \\192.168.10.10

C5 versioner

2012 SP2 HF6
Applikation version 4.4.02.006
Build 4.4.02.006.6
Kerne Version 4.4.2.470
Compile dato
2012 SP2 HF5
Applikation version 4.4.02.005
Build 4.4.02.005.5
Kerne Version 4.4.2.438
Compile dato
2012 SP2
Applikation version 4.4.02.000
Build 4.4.02.000.28
Kerne Version 4.4.2.415
Compile dato
2012 SP1
Applikation version 4.4.01.000
Build 4.4.01.000.48
Kerne Version 4.4.1.303
Compile dato
2010 SP1
Applikation version 4.3.1.0
Build 4.3.1.0.24
Kerne Version 4.3.1.234
Compile dato jun 22 2010
2008 SP1 HF2
Applikation version 4.2.1.2
Build 4.2.1.2.5
Kerne Version 4.2.1.349
Compile dato nov 6 2008
4.0 SP1
Applikation version 4.0SP1
Build V400 SP1
Kerne Version 4.1.0.180
Compile dato nov 22 2006
4.0
Applikation version 4.0
Build V400
Kerne Version 4.0.3.0
Compile dato sep 26 2005
3.0 SP3
Applikation version 3.0
Build V300 SP# buikd 27
Kerne Version 3.0.0
Compile dato sep 20 2004

Afsender ikke er registreret til at benytte OIOUBLprofilen 'Procurement-BilSim-1.0 – SellerParty'

Får du denne fejl i sproom?
Kan løses på 2 måder.

  1. at kunden registeres i nemhandels registeret.
  2. at afsender profil ændres i c5

  1. Vælg først Generelt/Kartotek/XML, XML skema
  2. Stil dig i kolonnen ”Skema Id” og vælg så linjen ”Sales_InvoiceUBL”
  3. Klik herefter på ”Avanceret” i knappanelet og vælg ”Mapning”
  4. Klik på ”+” og stil dig i elementet ”ProfileID”
  5. Nu skal du ændre værdien i kolonnen ”Fast værdi” fra ”Procurement-BilSim-1.0” til ”urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0”
  6. Godkend og afslut
  7. Prøv at gensende din faktura igen.
  8. Husk også lave rettelsen til en kredit-nota.
Vigtigt
Husk ved indlæsning af ny service pack  skal man indlæse mapning igen
Filen finder du under: CountryDKoioubl.mapning.c5m
De rettelse du har lavet i mapning skal laves igen.

C5 fejlkoder

Nr.
Beskrivelse
4
Too many open files (no file handle avaiable)
På netværket kan der være begrænsninger på hvor mange filer, der må være åbne. Man kan evt. justere på det antal af filer, der må være åbne.
5
Access denied
Der er ikke rettighed til at læse (eller skrive) i et bibliotek/fil.
13
Write access denied
Der er ikke rettighed til at skrive i et bibliotek/fil. (Den kan evt. godt læse filen)
101
Læsning ud over filens længde. Løsning: Check diskfil – total reindex. Hvis filen er temporær, slet da alle $-markerede filer.
102
Ikke mere plads på disk. Løsning: Udvid harddisk eller det areal der må skrives i. Giv rettigheder på nettet.
106
Kan ikke se datafilen. Løsning; Rettigheder på nettet.
107
Illegal recordnr + fejlrefLøsning: Check med fix + totalreindex
108
-GV parameter, hvis problemer med læsning på disk. Hvis problemet opstår vælg ‘Prøv igen’
109
Checkciffer fejl. ( Post der vises og læses passer ikke sammen). Løsning: Checkdisk -reindex. Prøv evt. at sætte -GV parameteren på. 
Hvis fejlen opstår på $tmpfiler:
1.      Der hvor tempfil skrives kan der være problemer. “Lost clusters” på hardisken. Løsning kør “Chkdsk /F” for at løse problemet.
2.      Hvis tempfil ikke kan skrives på disken. Løsning: Rettigheder/Mangel på diskplads.
3.      Hvis arbejdspladser sat til over 255 kan fejlen komme i <= 2.20 Løsning: rettet i > 2.20 eller sæt antal arbejdsplader ned.
110
File to large. 
Databasen har/er ved, at overskride det underliggende operativsystems grænser. 
Løsning: Omlæg til Concorde XAL, hvor det er muligt at benytte databaser (Oracle, SQL eller Sybase).

ocr i c5.

Sådan laver man OCR i windows
Installer skrifttype OCR-B-10 BT
Opret skrifttypen i printeren Standard Windows kald den OCR
Skriv ikke noget navn. Når man kører rapporten bliver man spurgt om hvilken skrifttype man vil bruge.
Opret skrifttypen i DOS-printer. Det er vigtigt at du kalder den det samme navn som i Windows printeren. OCR Størrelsen på skriftstypen skal være punkt 10,10
• Sørg for at alle kunder har indbetalingmåde Fik.
• Sørg for at aktioner under generelt/kartoteker står til OrdFaktureGiro DK
• Gå ind under Debitor/tilpasning/indbetalingsmåder og lav opsætningen på FIK • Kontonummer 8 Fakuranummer 6
• Gå ind under Generelt/kartoteker /firmakartotek. Skriv PBS nummer typisk 8 cifre.= kreditor kode
Ændring af rapport
Hvis hele OCR liniel skal genereres af rapporten, skal man ind og ændre Ocr linien til
“>71<“+&OCRID+” +”+Int2Str(FirmaOplysninger.PBSnr)+”<” længde på felt er 30 karakterer
Det hele bliver lavet i en linie, eller har man ingen mulighed for præcist at styre bredden på OCR linien.
Placering.
Det kan være svært at få placeret OCR linien helt nøjagtigt. Brug følgen triks til at rette op på dette.
• Brug linie skift
• Brug linie afstand
• Brug bungmargin
• Brug top margin

update version 2010
│”+71<“+CustJournal.OCRID+”+”+Int2Str(CompanyInfo[CompanyIdx,&datafile].ESRnumber)+”<“