Betingelse på Felt i Uniconta

IsNull([InvoiceInfo].[Vores ref], [InvoiceInfo].[Medarbejder]

Har er nogle eksempler på hvordan man kan lave en betingelse på et felt. lad os for klare ovenstående eksempel. Hvis vores ref er tomt skal den vise medarbejder elles vil Vores ref vises.

I nogle tilfælde kan det være nødvendig at hoppe ud af Uniconta og ind igen når du tester på demo data. ovenstående kan også løses med dette udtryk:
lif [[InvoiceInfo].[Vores ref]!= Null, [Invoice Info].[Vores ref], [Invoiceinfo].[Employee Ref].[Navn] Forklaring: != betyder forskelligt fra 0 Hvis Vores ref er forskelligt fra 0 skal du returnere voresref ellers medarbejder navn.

Her er en betingelse på en ordrelinie. her skal en ordrelinie ikke vises hvis den er forskellig fra ‘Forsendelse’

[Varenummer] <> 'Forsendelse'

Her skal et attention flet ikke være synligt hvis kontakt ikke er udfyldt

Iif([InvoiceInfo].[Kontaktperson], True ,False)

Vi ikke linier på følgeseddel der er leveret i Uniconta

Det kan man gøre ved markere feltet Antal på rapporten. Dette felt er et tekstfelt, og skal derfor først ændres til et talfelt. Det gør man ved at benytte funktionen ToDouble()

ToDouble sættes omkring [Antal] eller det engelske navn [FormattedInvoiceQty], som vist i eksemplet herunder.

Her testes på om feltet Antal er forskellig fra 0, og hvis det er rigtigt, bliver værdien fra Antal skrevet ud på rapport

Kode

Iif(ToDouble([FormattedInvoiceQty])<>0, [FormattedInvoiceQty], ”)

Odata Uniconta

Odata er en smart funktion som kan anvendes til at oprette en direkte forbindelse til en tabel i Unicont via via XML
Alle programmer som understøtter odata kan få forbindelse til Uniconta
Der skal ikke laves noget opsætning i Uniconta for at det virker.
Man skal ikke have Uniconta installeret på sin computer
Opgave
Åben excel 2016 eller Office 365
Klik på fanen data.

Indtast url:
https://odata.uniconta.com/odata

Benyt Menu punktet “Grundlæggende”

I brugernavn:
Vigtigt
Brugernavn: 004415/Brugernavn
Der skal indsættes 2 nummer foran firmaid id.
4415 er firmaid som du finder i Uniconta.

Vælg nu den Tabel du vil oprette forbindelse til

Når du skal opdatere regne arket Skal du trykke opdater.

Regnearket kan sendes til brugere der ikke har uniconta.
De skal dog indtaste legitimationsoplysninger igen.

Problem Excel gemmer din login oplysning i regnarket.og den automatisk logger ind.

Vil du logge på et andet regnskab? skal man ændring sine login oplysninger

Tryk på “indstillinger for datakilde” for at redigere login oplysninger

Klik på rediger tilladelser.

Udtryk der kan anvendes i Uniconta programering

https://docs.devexpress.com/XtraReports/120104/detailed-guide-to-devexpress-reporting/use-expressions/expression-constants-operators-and-functions

Her er eksempel:

Operators

Operator
Description
Example
+
Adds the value of one numeric expression to another or concatenates two strings.
[UnitPrice] + 4
[FirstName] + ‘ ‘ + [LastName]
Finds the difference between two numbers.
[Price1] – [Price2]
*
Multiplies the value of two expressions.
[Quantity] * [UnitPrice] * (1 – [BonusAmount])
/
Divides the first operand by the second.
[Quantity] / 2
%
Returns the remainder (modulus) obtained by dividing one numeric expression by another.
[Quantity] % 3
|
Performs a bitwise inclusive OR on two numeric expressions. Compares each bit of its first operand to the corresponding bit of its second operand. If either bit is 1, the corresponding resulting bit is set to 1. Otherwise, the corresponding resulting bit is set to 0.
[Number] | [Number]
&
The bitwise AND operator. Compares each bit of its first operand to the corresponding bit of its second operand. If both bits are 1, the corresponding resulting bit is set to 1. Otherwise, the corresponding resulting bit is set to 0.
[Number] & 10
^
Performs a bitwise exclusive OR on two numeric expressions.
[Number] ^ [Number]
==
=
Returns true if both operands have the same value; otherwise, it returns false.
[Quantity] == 10
!=
Returns true if the operands do not have the same value; otherwise, it returns false.
[Country] != ‘France’
<
Less than operator. Used to compare expressions.
[UnitPrice] < 20
<=
Less than or equal to operator. Used to compare expressions.
[UnitPrice] <= 20
>=
Greater than or equal to operator. Used to compare expressions.
[UnitPrice] >= 30
>
Greater than operator. Used to compare expressions.
[UnitPrice] > 30
In (,,,)
Tests for the existence of a property in an object.
[Country] In (‘USA’, ‘UK’, ‘Italy’)
Between (,)
Specifies a range to test. Returns true if a value is greater than or equal to the first operand and less than or equal to the second operand.
[Quantity] Between (10, 20)
And
&&
Performs a logical conjunction on two Boolean expressions.
[InStock] And ([ExtendedPrice]> 100)
[InStock] && ([ExtendedPrice]> 100)
Or
||
Performs a logical disjunction on two Boolean expressions.
[Country]==’USA’ Or [Country]==’UK’
[Country]==’USA’ || [Country]==’UK’
~
Performs a bitwise negation on a numeric expression.
~[Roles] = 251
Not
!
Performs a logical negation on a Boolean expression.
Not [InStock]
![InStock]
+
Returns a numeric expression’s value (a unary operator).
+[Value] = 10
Returns the negative of a numeric expression’s value (a unary operator).
-[Value] = 20
Is Null
Returns true if an expression is a null reference, the one that does not refer to any object.
[Region] is nu