Reset Office 365 2-way authentication

A customer have changed ther phone number for 2 way authentication.
so the customer does not recieve a sms code.
the way to deal with this is to reset the the contact details on the user.
Resolution:
Login to your office 365 portal
Go to users
Klik active users
Click the collum “Multi-Factor autentifikation”
Click manage users settings
Click “Require selected users to provide contact methods again”

Office 365 bruger er spærret for at sende pga af misbrug – spam

En Office 365 konto kan være misbrugt fordi kontoen er blevet havet hacket og der er sendt mail ud igennem denne konto.

Kontoen bliver automatisk spærret for at sende i Office 365.
For at låse en bruger op igen skal man logge ind i administrationspanelet og fjern brugeren i
Restricted Users.
eller
https://security.microsoft.com/restrictedusers

fjern 50 gb begrænsning på ost fil Office 365

Outlook har en begrænsning på hvor stor en ost fil må bliver.
Husk, har man tilknyttet flere delte postkasser ligger de i den sammen ost fil.
Symptomerne er at outlook holder op med at synkronisere.

Der skal lave følgende ændringer i registerings databasen er til Outlook 2016 og Office 365 :

https://www.dropbox.com/s/4zqb0ippfd1tonc/Max%20100%20gb%20ost.zip?dl=0

Du kan læse mere om begrænsninger på ost pst her:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/832925/how-to-configure-the-size-limit-for-both-pst-and-ost-files-in-outlook

Hus at ændre linie med e-mail adr.

[HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftOffice16.0OutlookPST]
“LastCorruptStore”=”C:\Users\bv\AppData\Local\Microsoft\Outlook\kh@navisupport.dk.ost”
“EnableMarch2018BestBodyFix”=dword:00000000
“EnableNewCorruptionUx”=dword:00000000
“MaxLargeFileSize”=dword:00019000
“WarnLargeFileSize”=dword:00019000
“MaxFileSize”=dword:00019000
“WarnFileSize”=dword:00019000

fjern autodiscover på SBS server ved overflytning til Office 365

Tak til dette link:
Remove Autodiscover from SBS server
Open Exchange Management Shell (Run as Administrator)
Type

Get-AutodiscoverVirtualDirectory | fl Name, Server, InternalUrl, Identity
Autodiscover Removal - 1

Type

Remove-AutodiscoverVirtualDirectory –Identity “indentity as found above”
Example: Remove-AutodiscoverVirtualDirectory –Identity “SERVERNAMEAutodiscover (SBS Web Applications)”


When prompted type Y
Autodiscover will now be removed from the SBS server

To check removed autodiscover records from SBS server

Get-AutodiscoverVirtualDirectory | fl Name, Server, InternalUrl, Identity

This should now not produce a result

Check autodiscover on desktop
Open Outlook
hold  CTRL  and right-click on the Outlook icon in the system tray
select Test E-mail AutoConfiguration.
Enter your email address and password and click the Test button.
If autodiscover is correct the details will be from the Office 365 server.

Driller det stadig kan det være nødvendig at lave disse ændringer på den lokale klient:
F.eks at den bliver ved med at spørge efter et forkert certifikat.
https://www.dropbox.com/s/u805ue7q0bjkg04/autodiscover.zip?dl=0

Man kan også skrive dette ind i en bat fil.:

reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeScpLookup /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeHttpsRootDomain /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v PreferLocalXML /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeHttpRedirect /t reg_dword /d 0 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeHttpsAutodiscoverDomain /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeSrvLookup /t reg_dword /d 1 /f

check også at din Office 365 bruger er logget ind i Office 365 med det rigtige konto navn.

Sådan sender du via vipre/comendo/fusemail i office 365

Denne artikel er ikke opdateret. benyt dig af nedenstående links

Link:

https://helpdesk.vipre.com/hc/en-us/articles/360007336418-Office-365-Receive-connector

https://helpdesk.vipre.com/hc/en-us/articles/115003892171-Using-Office-365-Outbound-configuration

Login i office 365
Gå til Exchange administration/mailflow/forbindelser
Tryk på + tegnet

Vælg:
Fra: Office 365
Til: Partnerorganisation
Giv forbindelsen et navn: Comendo

Under domæne udfyldes med en *indskriv følgende servere
domænenavn-dk.smtp1.comendosystems.com
domænenavn-dk.smtp2.comendosystems.net
Der skal ikke være flueben i TSL
tryk næste
Undfyld med en e-mail adresse udenfor office 365
evt en comendo kunde og en ikke comendo kunde.

Der udføres nu en test

Husk at alle test skal være fuldført.
husk at sender du ud igennem comendo skal du have følgende spf record:

v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mailanyone.net -all