app engangskoder til Office 365

Hvorfor engangskoder

Når du har slået totrinsbekræftelse til eller konfigureret en godkenderapp, kan der opstå problemer, hvis du bruger apps eller ældre enheder (f.eks. en kopimaskine eller xbox 360), der ikke understøtter totrinsbekræftelse.

Hvis du har slået totrinsbekræftelse til, og appen ikke beder dig om at angive en sikkerhedskode, når du logger på, kan du muligvis logge på med en appadgangskode i stedet. En appadgangskode er en lang, tilfældigt genereret adgangskode, du kun angiver én gang i stedet for din almindelige adgangskode, når du logger på en app eller en enhed, der ikke understøtter totrinsbekræftelse.

Sådan gør du

Gå til brugere i Office 365 portalen

Klik på multifaktorgodkendelse. Her skal du sikre sig at “Status for multifactor auth” er Gennemtvunget. (Vigtigt )

Log nu ind i Office 365 med den bruger som skal have oprettet app engangskoder

Klik på view my account eller klik her

Sikkerhedsoplysninger

Klik på tilføj login metode.

Vælg appengangskode og skriv et sigende navn f.esk “kopimaskine” og tryk næste. Det password du får genereret sætter du ind i “kopimaskine”

Link

Microsoft support artikel

Send via Smtp via Uniconta

Når du forsøger at sende med Uniconta får du denne fejl

530 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send anonymous mail during

For det første er det vigtigt at den bruger som skal sende via smtp har rettighed til at sende via smtp. Det tjekker under brugeren:

Klik på brugeren.
Klik på mail
Klik på mail apps

Der skal være flueben i “Godkend SMTP”

Enable Security defaults

Kan du stadig ikke sende, skal du en tur i Active directory og slå “Enable Security defaults fra”

winmail dat exchange

Ved fejl på afsendelse af E-mail fra Office 365, hvor kunder klager over at de modtager en Winmail.dat når der er vedhæftet filer til mailen.

Oprette forbindelse fra Windows PowerShell på din lokale computer til den skybaserede tjeneste (Office 365)

Link til artikkel.: https://msdn.microsoft.com/da-dk/library/cc952755(v=exchsrvcs.149).aspx

Kør Windows PowerShell som Administrator 
Kør følgende kommando: $LiveCred = Get-Credential 
Skriv legitimationsoplysningerne for en konto i din skybaserede organisation i det Windows PowerShell-vindue til anmodning om legitimationsoplysninger, der åbnes. Klik på OK, når du er færdig. 

Kør følgende kommando:
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection 

Bemærk! Parameteren AllowRedirection giver skybaserede organisationer i datacentre over hele verden mulighed for at oprette forbindelse fra Windows PowerShell til den skybaserede tjeneste ved hjælp af samme webadresse. 

Kør følgende kommando:
Import-PSSession $Session 

Hvis der er fejl i import-PSSession så skriv følgende kommando i PowerShell.:
t-ExecutionPolicy RemoteSigned

Link til fejlbeskrivelse.: https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_outlook/error-when-importing-pssession-on-o365/3eaf0b1a-b5e0-467d-a113-06146a17a9c6

New-RemoteDomain -Name cdnet.dk -DomainName cdnet.dk

Set-RemoteDomain cdnet.dk -TNEFEnabled $false

Kør denne kommando for at disable TNEF på udgående E-mail.: 

Når du er færdig luk forbindelsen

Remove-PSSession $Session

fjern autodiscover på SBS server ved overflytning til Office 365

Tak til dette link:
Remove Autodiscover from SBS server
Open Exchange Management Shell (Run as Administrator)
Type

Get-AutodiscoverVirtualDirectory | fl Name, Server, InternalUrl, Identity
Autodiscover Removal - 1

Type

Remove-AutodiscoverVirtualDirectory –Identity “indentity as found above”
Example: Remove-AutodiscoverVirtualDirectory –Identity “SERVERNAMEAutodiscover (SBS Web Applications)”


When prompted type Y
Autodiscover will now be removed from the SBS server

To check removed autodiscover records from SBS server

Get-AutodiscoverVirtualDirectory | fl Name, Server, InternalUrl, Identity

This should now not produce a result

Check autodiscover on desktop
Open Outlook
hold  CTRL  and right-click on the Outlook icon in the system tray
select Test E-mail AutoConfiguration.
Enter your email address and password and click the Test button.
If autodiscover is correct the details will be from the Office 365 server.

Driller det stadig kan det være nødvendig at lave disse ændringer på den lokale klient:
F.eks at den bliver ved med at spørge efter et forkert certifikat.
https://www.dropbox.com/s/u805ue7q0bjkg04/autodiscover.zip?dl=0

Man kan også skrive dette ind i en bat fil.:

reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeScpLookup /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeHttpsRootDomain /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v PreferLocalXML /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeHttpRedirect /t reg_dword /d 0 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeHttpsAutodiscoverDomain /t reg_dword /d 1 /f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0OutlookAutoDiscover /v ExcludeSrvLookup /t reg_dword /d 1 /f

check også at din Office 365 bruger er logget ind i Office 365 med det rigtige konto navn.