Send via Smtp via Uniconta

Når du forsøger at sende med Uniconta får du denne fejl

530 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send anonymous mail during

For det første er det vigtigt at den bruger som skal sende via smtp har rettighed til at sende via smtp. Det tjekker under brugeren:

Klik på brugeren.
Klik på mail
Klik på mail apps

Der skal være flueben i “Godkend SMTP”

Enable Security defaults

Kan du stadig ikke sende, skal du en tur i Active directory og slå “Enable Security defaults fra”

winmail dat exchange

Ved fejl på afsendelse af E-mail fra Office 365, hvor kunder klager over at de modtager en Winmail.dat når der er vedhæftet filer til mailen.

Oprette forbindelse fra Windows PowerShell på din lokale computer til den skybaserede tjeneste (Office 365)

Link til artikkel.: https://msdn.microsoft.com/da-dk/library/cc952755(v=exchsrvcs.149).aspx

Kør Windows PowerShell som Administrator 
Kør følgende kommando: $LiveCred = Get-Credential 
Skriv legitimationsoplysningerne for en konto i din skybaserede organisation i det Windows PowerShell-vindue til anmodning om legitimationsoplysninger, der åbnes. Klik på OK, når du er færdig. 

Kør følgende kommando:
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection 

Bemærk! Parameteren AllowRedirection giver skybaserede organisationer i datacentre over hele verden mulighed for at oprette forbindelse fra Windows PowerShell til den skybaserede tjeneste ved hjælp af samme webadresse. 

Kør følgende kommando:
Import-PSSession $Session 

Hvis der er fejl i import-PSSession så skriv følgende kommando i PowerShell.:
t-ExecutionPolicy RemoteSigned

Link til fejlbeskrivelse.: https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_outlook/error-when-importing-pssession-on-o365/3eaf0b1a-b5e0-467d-a113-06146a17a9c6

New-RemoteDomain -Name cdnet.dk -DomainName cdnet.dk

Set-RemoteDomain cdnet.dk -TNEFEnabled $false

Kør denne kommando for at disable TNEF på udgående E-mail.: 

Når du er færdig luk forbindelsen

Remove-PSSession $Session