NO internet switch på VMWARE ESXI

Hvis du ønsker at opsætte en virtual maskine med netkort adgang men uden internet.

 1. Klik på Networking Virtual switchesAdd standard virtual switch.

2. Navngiv til ønsket. eks test eller no intenet

3. Klik på: Port group Add port group.

4. Navngiv til ønsket og vælg din virtual switch.

5. Klik på virtual MachinesActions Edit settings.

6. Ændre Network adapter til det opsatte.

Certificate on esxi 6.7 / 7.0

You have a vmware server without a connection to vsphere, you want to have a valid certificate from a third party supplier like digicert.com og ssls.com installed on the server.

You might think you should use the guide “Generate FQDN Signing request” from the web interface but you are wrong. Don’t use this funktion.

Do not use this

Start setting up your server with at FQDN (hostname). Go to networking/default “TDC/ip stack” fill out domain name.

1.Now it is time to buy a ssl ssl certificate.

Save the private key CSR on your pc

-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDJAACvfZgtxSST
lJv9HSKIOkPQmZt9ISmnOK/TJI4bPe/zckWUIrsm/Im9c7ah8icEui/wbxfB+u51
4jTpxIOiuCkjRwfu6qKDGy5wMZeqvmx+vwttuT+xybx+B/ZJuif8UwBVkemEEd5E
P+H8akm3nHNVMeHvma663Ze5sqCjKCO78Plcah5YbfTUnTcGLMkc2P+cfmfdMhHk
1L/xmn1P/HdrXpdJ+si2Lea7I9ZNg9qA51YAd73PybcurpLw5TZj6Zg1DLWJj7ce
3nqTUJVf4mWWgRaa6CwcjmwNk2La9hsoUcqfgx6PeoklxbCXMhzQs1YEUnSBRnkt
VHKj8S7DAgMBAAECggEAC8PQRnVXfvZXGbxNFRerecXPSlpzW3OheIQ85mLxXm7V
qK47nFwcEEAf39LyEbCW0BQF0lDuVxBU/Nlst3IlMlUNM19o+3cIZBwnL7H3aqsS
tqiABsAdFk70lXvp0o7u4DoLfva3cF+LXvtOQvQFtJWXupjc3KVmMNHfm6L0/Be2
sovx61OMQuTEhIJLNUiLLcY9aJ79/FBIiBRtzwuxhzaQ5xTcWFH7DD3EQehunTkM
fXhDkIpv3T9CcS4wsuQUY6MYB2rPRu22v3SNCB9aKFFHHjkuJ34ZmrAcGi7dURau
5ytFZr+qssBqBDrhfM+I8EyyyNK3/L8mLf6riyRyAQKBgQD5mkTrKk2VKxoxgQC9
pB6fQ43/7AptseCeNj2JRZhABnlOcVpgzk4I9W3sORaoaMyd4ygNiJuZJ1ubKzNM
lGgKs+uDxserFfU3jQxILMNRHJe9IVq0xZ371iotFYPVVB29CHCy4+rqATs4RLPi
kYgMog67hxbuk7+pRTcONt+RwQKBgQDOJtWq8OEI4XI75oKZcdJWRhya3DSJkJsS
fWijntQFCOfKXkUeYReRsK3LA3lBzcfwosTR5BsdeLSahBtQ94gp1neP28tmss2j
y8t9olJi+8nC6x6dj3kY/4lumV1EYxMYmGSojIp+mtpcDEE00QIJyVyW6tizE8Hg
6jGT0j3ZgwKBgAblt2/ULG6p0UB68x1Kcrot8LeYuzUKzE0y7IJllO53/1Qml7vD
F67xsUbs0O54bucSBuJQ2xPhXYutJu6/zxw0mpZ6oLvekHcng6Ze7krIgnzsdgg2
ycXSxjmWtZzohSXbHNokqDItNIi6hUoGgX7v335ZHk4bcRlpWzseUxFBAoGAc4iu
LMwswiZfOBTa0pZItFM8yslopEQntHgWQcTMvDmedfrZL8poRB1JeUJsHaXvTPxb
4+m8DItOZF5vVLQ1WoU4oqYi216QAyE+3R0woQrNq3DLyq/SxWDJK/PFooMH+7vE
hfWl1IiCoh24GZqdUtDIFEhvxATpnlyCBn9IbHMCgYEAwGaKiDykIWXT0d6X3lad
gLIqRR5lpdLi8c1TuAZCpxl+cFijsDQwGekKnlmk8T/414hTWM5rL63LeIoabYJH
D1dPV65QsTQKAk1yK4qcrOX3RWq15bHXMPzB5vKLQmQkT0cxYVMTJYLGIHwwlKCZ
s4auwoKqySd1ehGWUvKDTrg=
-----END PRIVATE KEY-----

Verify your certificate by e-mail.
Download dit certificate.
Rename your certificate to rui.crt
Rename your private key til rui.txt
Enable ssh on the esxi server

Set your server in maintenance mode

Install Winscp. Login with root and upload the 2 files to: Befor your upload make a backup of the 2 files.

cd /etc/vmware/ssl

Restart your esxi server

DNS

Make a “a record” pointing to your domain.

test the connection in a new browser

valid certificate

Lang boot tid på ESXI virtuel maskine

du oplever følgende problemer

 Symptoms

Det kan tage 30 minutter at boot en virtuel maskine op efter en genstart

Du får får følgende fejl i din log

WARNING: VSCSI: 3510: handle 8514(vscsi0:0):WaitForCIF: Is

Virtual Machines that use SEsparse virtual disk format stops responding while running specific I/O workloads.
 

You are unable to suspend the affected virtual machine.
 

Restarting the management agents on the ESXi host does not resolve the issue.
 

Host reboot is required to recover the virtual machine.
 

In the /var/log/vmkernel.log file, you see the entries similar to:

vmkernel.4:2016-09-30T22:49:50.786Z cpu46:36668)VSCSI: 2590: handle 8193(vscsi0:1):Reset request on FSS handle 134428 (3 outstanding commands) from (vmm0:RUDWV-VDIFS201)
vmkernel.4:2016-09-30T22:49:50.786Z cpu28:33140)VSCSI: 2868: handle 8193(vscsi0:1):Reset [Retries: 0/0] from (vmm0:RUDWV-VDIFS201)
vmkernel.4:2016-09-30T22:49:50.786Z cpu28:33140)PVSCSI: 1593: ctx=0xffffe0018c781220 cdb0=0x8a on scsi0:1 completed during reset (0x8)
vmkernel.4:2016-09-30T22:49:53.788Z cpu46:36668)WARNING: VSCSI: 3697: handle 8193(vscsi0:1):WaitForCIF: Issuing reset; number of CIF:3
vmkernel.4:2016-09-30T22:49:53.788Z cpu46:36668)WARNING: VSCSI: 2627: handle 8193(vscsi0:1):Ignoring double reset
2016-09-30T22:50:21.395Z cpu28:33140)VSCSI: 2868: handle 8193(vscsi0:1):Reset [Retries: 1/0] from (vmm0:RUDWV-VDIFS201

Løsning: Du kører på et snapshot, slet alle snapshots. konsolidér snapshots

VMWare quiescing error

1. check if the VM (s) has an actual version of the VMware tools installed
2. check if the ‘VMware tools’ service is up and running on the guest machine
3. login to the vSphere client
4. check that the quiesce snapshot can be created:
• right-click the VM>Snapshots>Take snapshot
5. If you are unable to create the quiesce snapshot, check the following:
• the error stack raised by the vSphere client
• the event viewer logs on the guest machine:
• [warning] [vmvss:vmvss] CVmSnapshotRequestor::UnregisterProviderImpl():1878: failed to unregister provider, error 0×80042307 (I)
• [warning] [vmsvc:vmbackup] Failed to send vmbackup event to the VMX: Unknown command.
If you get the above mentioned warnings:

1. go to the services.msc
2. locate the ‘VMware snapshot provider’ service
3. disable it

Check event viewer.
Check ledig plads på server
Check at shadow copy kører som det skal ved at højreklikke på C:
Fjen overflødig software.
Prøv også at starte en comman promt med admini: sfc /scannow
Genstart computer.
9/11-20

Ny fejlmulighed kan være at tiden på wmware ikke er synkroniseret med de andre maskiner.

Via denne vejledning kan man kontrollere opsætningen af tiden Edit Time Configuration of an ESXi Host in the VMware Host Client, og det er også muligt at starte tids synkronisering der. Hvis man når man i wmware forsøger at starte tidssynkronisering får fejlen “The service ntpd failed to start” kan denne vejledning hjælpe til at løse problemet:

https://www.vblog.nl/esxi-7-0-standalone-the-service-ntpd-failed-to-start/

Sende logfiler

ved hjælp af denne bat fil. VSSLogs.bat__________________
rem FILENAME: VSSLogs.bat 
rem 
vssadmin list writers > “C:ProgramDataMXBBackup Managerlogsvsswriters.txt” 
vssadmin list providers > “C:ProgramDataMXBBackup Managerlogsvssproviders.txt” 
vssadmin list shadowstorage > “C:ProgramDataMXBBackup Managerlogsvssshadowstorage.txt” 
wevtutil epl application “C:ProgramDataMXBBackup ManagerlogsApplication.evtx” 


wevtutil epl system “C:ProgramDataMXBBackup ManagerlogsSystem.evtx”
_____________________
Zip denne programmappe og send til maxbackup


C:ProgramDataMXBBackup
Managerlogs 

Man kan opleve at der opstår “quiescing error” hvis man har konverteret en virtuel maskine med vmware converter.
Følgende parameter skal tilføjes på den virtuelle maskine: disk.EnabledUUID FALSE

Find din virtuelle maskine – højreklik -> vælg ”Edit
settings”
Vælg ”VM OPTIONS” i toppen
Gå til ”Advanced”

Vælg nu ”Edit Configuration”

Find ”disk.EnabledUUID” – Står som default til TRUE – skriv i stedet ”FALSE”
Genstart nu din virtuelle maskine

 

Speedup vmware backup maxbackup

Beskrivelse:
CBT betyder at vmware holder styr på, hvilke ændringer der er lavet på et snapshot siden sidst, der blev dannet et snapshot.

Man skal enable CBT under VM options / advanced

Vigtigt: Der må ikke være nogle snapshots på den vmware maskine du vil lave indstillingen på.
Når indstillingen er lavet skal vmware maskinen genstartes.
Den første backup efter man har lavet indstillingene tager normal tid. ( Den tager en fuldbackup)
Næste gang der tages backup, tages der kun backup af ændringer,

Changed Block Tracking (CBT)
Der skal tilføjes følgende parameter vm options / advanced:
Tryk på add parameter.

_____________________
ctkEnabled TRUE
scsi0:0.ctkEnabled TRUE
________________________

   NB: scsi 0:0 betyder harddisk 1
Hvis du ikke ved hvad din harddisk hedder, finder du det under Vmware hardware.
Husk der skal laves en ændring pr harddisk.

Hvis du har problemer med at maxbackup kun connector med 1 tråd. eller har lav overførselshastighed. Prøv at slå firewall fra. eller andet sikkerhedssoftware.

Opdatering af VMware via internettet eller offline .zip

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0U3-18644231-depot.zip -p ESXi-7.0U3-18644231-standard --no-hardware-warning

Denne gut har de vise sten.

https://www.vladan.fr/how-to-upgrade-esxi-6-0-to-6-5-via-cli-on-line/

Luk alle dine vmware maskiner.
Start med at genstarte din vmware server

Sæt din vmware server i maintencemode

enable ssl

Login til din esxi server via putty

Tillad http:// i firewall

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClientFå en liste over de profiler du kan download og opgraderer til


esxcli software sources profile list --depot=https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep -i ESXi-6.7

giver en liste over alle de versioner der er af 6.7
Eller få en liste her: https://www.virten.net/vmware/vmware-esxi-image-profiles/

Lav en test af opdateringen med dry run

esxcli software profile update -f -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.7.0-20190801001s-standard --dry-run

pas på line brakes

sådan ser den ud for update3Lave opdateringen

esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.7.0-8169922-standard

Maskinen er nu opdateret


Genstart maskinen

reboot

enable firewall

esxcli network firewall ruleset set -e false -r httpClient

Fjern maintence mode

Opdater med Offline pakke

Start med at downloade en offline pakke af esxi 7.0 f.esk VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip
Upload den til en mappe i et datastore.

Start med at køre denne kommando:
esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip -p ESXi-7.0.0-15843807-standard --dry-run
 
Hvis det går godt kør
esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip -p ESXi-7.0.0-15843807-standard

Her er kode for update3

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0U3-18644231-depot.zip -p ESXi-7.0U3-18644231-standard --no-hardware-warning
 
Skriv 
reboot
 
Note: Hvis du ikke ved hvad dit datastore hedder  skal du bare skrive:
 

 

esxcli storage vmfs extent list
 
~ # esxcli storage vmfs extent list
Volume Name VMFS UUID              Extent Number Device Name                                 Partition
----------- ----------------------------------- ------------- -------------------------------------------------------------------------- ---------
datastore1  52a0db3f-d87636dc-61bb-28924a2f1bc0       0 t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TDY30B____________      3
datastore2  53f6103b-e2c46411-13e9-28924a2f1bc0       0 t10.ATA_____WDC_WD1600AAJS2D00L7A0________________________WD2DWCAV36165769     1

 

 

Hvis den skriver at [error] 28 No space left on device

Kig på denne artikel

Eller gå ind og ændre placering for SWAP fil

https://www.starwindsoftware.com/blog/what-should-you-do-if-no-space-left-on-device-error-occurs-while-updating-vmware-esxi

 

Lave Opdateringen

the disk is offline because of policy set by an administrator

Sådan får du din disk online igen
start cmd
Kommandoer står med gult.

C:UsersAdministrator>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.

DISKPART> san
SAN Policy  : Offline Shared
DISKPART> san policy=OnlineAll

DiskPart successfully changed the SAN policy for the current operating system.

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  ——–  ————-  ——-  ——-  —  —
  Disk 0    Online           90 GB      0 B
  Disk 1    Offline        1861 GB  1024 KB

DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> attributes disk clear readonly

Disk attributes cleared successfully.

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  ——–  ————-  ——-  ——-  —  —
  Disk 0    Online           90 GB      0 B
* Disk 1    Offline        1861 GB  1024 KB

DISKPART> attributes disk
Current Read-only State : No
Read-only  : No
Boot Disk  : No
Pagefile Disk  : No
Hibernation File Disk  : No
Crashdump Disk  : No
Clustered Disk  : No

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  ——–  ————-  ——-  ——-  —  —
  Disk 0    Online           90 GB      0 B
* Disk 1    Offline        1861 GB  1024 KB

DISKPART> online disk

DiskPart successfully onlined the selected disk.

Opdatering af ESXI via Putty

Upload den seneste esxi opdaterings fil fra vmware. skal være i *,zip format
Upoad den til dig datastore.

 
Åben for adgang via ssh.
 
 
 
 
 
Se evt denne video.
 

Husk at sætte din vmware server i maintence mode

Åben putty -d betyder at den skal opdatere en zip fil Det vigtige står med gult.   Den vigtigste kommando er: esxcli software vib update -d “/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi/update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip”

esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi/update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip"

Sådan finder du dit drev med din zip fil på


[root@localhost:~] cd vmfs
[root@localhost:/vmfs] cd volumes
[root@localhost:/vmfs/volumes] ls
ls: ./597d3ba0-139ea45d-aa97-001e67fcc5eb: Input/output error
2 TB  WD_DATA intern sata            500 GB Samsung Slot 1                581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb  60 gb ADATA Slot 4
240 gb Kingston Slot 3               56e57b38-b07f5261-165a-001e67fcc5eb  5931ace7-cb61f114-d9f0-001e67fcc5eb  iscsi synology
250 GB Kingston Slot2                56e57b39-185ea585-f577-001e67fcc5eb  5931ad25-bd9e5a04-31d8-001e67fcc5eb
298cc378-b5bc4b79-ded6-2dd0fcbebc16  56e8640a-64f64d70-799a-001e67fcc5eb  596a195d-27642236-4fd6-001e67fcc5eb
4 TB Seagate                         56edb9b7-d8408849-b1d1-001e67fcc5eb  5eeadf7d-8885a5a5-b50d-fcd196266c32
[root@localhost:/vmfs/volumes]  cd "4 TB Seagate"
[root@localhost:/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso] cd esxi
[root@localhost:/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi] ls
update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip
[root@localhost:/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi] 

Kør evt en dry-cdrun først

esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi/update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip" --dry-run

Udfør opdateringen

esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi/update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip"
Installation Result
  Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
  Reboot Required: true

Her er en liste over ESXI versioner