VMWare quiescing error

1. check if the VM (s) has an actual version of the VMware tools installed
2. check if the ‘VMware tools’ service is up and running on the guest machine
3. login to the vSphere client
4. check that the quiesce snapshot can be created:
• right-click the VM>Snapshots>Take snapshot
5. If you are unable to create the quiesce snapshot, check the following:
• the error stack raised by the vSphere client
• the event viewer logs on the guest machine:
• [warning] [vmvss:vmvss] CVmSnapshotRequestor::UnregisterProviderImpl():1878: failed to unregister provider, error 0×80042307 (I)
• [warning] [vmsvc:vmbackup] Failed to send vmbackup event to the VMX: Unknown command.
If you get the above mentioned warnings:

1. go to the services.msc
2. locate the ‘VMware snapshot provider’ service
3. disable it

Check event viewer.
Check ledig plads på server
Check at shadow copy kører som det skal ved at højreklikke på C:
Fjen overflødig software.
Prøv også at starte en comman promt med admini: sfc /scannow
Genstart computer.
9/11-20

Ny fejlmulighed kan være at tiden på wmware ikke er synkroniseret med de andre maskiner.

Via denne vejledning kan man kontrollere opsætningen af tiden Edit Time Configuration of an ESXi Host in the VMware Host Client, og det er også muligt at starte tids synkronisering der. Hvis man når man i wmware forsøger at starte tidssynkronisering får fejlen “The service ntpd failed to start” kan denne vejledning hjælpe til at løse problemet:

ESXi 7.0 standalone – The service ntpd failed to start

Sende logfiler

ved hjælp af denne bat fil. VSSLogs.bat__________________
rem FILENAME: VSSLogs.bat 
rem 
vssadmin list writers > “C:ProgramDataMXBBackup Managerlogsvsswriters.txt” 
vssadmin list providers > “C:ProgramDataMXBBackup Managerlogsvssproviders.txt” 
vssadmin list shadowstorage > “C:ProgramDataMXBBackup Managerlogsvssshadowstorage.txt” 
wevtutil epl application “C:ProgramDataMXBBackup ManagerlogsApplication.evtx” 


wevtutil epl system “C:ProgramDataMXBBackup ManagerlogsSystem.evtx”
_____________________
Zip denne programmappe og send til maxbackup


C:ProgramDataMXBBackup
Managerlogs 

Man kan opleve at der opstår “quiescing error” hvis man har konverteret en virtuel maskine med vmware converter.
Følgende parameter skal tilføjes på den virtuelle maskine: disk.EnabledUUID FALSE

Find din virtuelle maskine – højreklik -> vælg ”Edit
settings”
Vælg ”VM OPTIONS” i toppen
Gå til ”Advanced”

Vælg nu ”Edit Configuration”

Find ”disk.EnabledUUID” – Står som default til TRUE – skriv i stedet ”FALSE”
Genstart nu din virtuelle maskine

 

Speedup vmware backup maxbackup

Beskrivelse:
CBT betyder at vmware holder styr på, hvilke ændringer der er lavet på et snapshot siden sidst, der blev dannet et snapshot.

Man skal enable CBT under VM options / advanced

Vigtigt: Der må ikke være nogle snapshots på den vmware maskine du vil lave indstillingen på.
Når indstillingen er lavet skal vmware maskinen genstartes.
Den første backup efter man har lavet indstillingene tager normal tid. ( Den tager en fuldbackup)
Næste gang der tages backup, tages der kun backup af ændringer,

Changed Block Tracking (CBT)
Der skal tilføjes følgende parameter vm options / advanced:
Tryk på add parameter.

_____________________
ctkEnabled TRUE
scsi0:0.ctkEnabled TRUE
________________________

   NB: scsi 0:0 betyder harddisk 1
Hvis du ikke ved hvad din harddisk hedder, finder du det under Vmware hardware.
Husk der skal laves en ændring pr harddisk.

Hvis du har problemer med at maxbackup kun connector med 1 tråd. eller har lav overførselshastighed. Prøv at slå firewall fra. eller andet sikkerhedssoftware.

Opdatering af VMware via internettet eller offline .zip

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0U3-18644231-depot.zip -p ESXi-7.0U3-18644231-standard --no-hardware-warning

Denne gut har de vise sten.

https://www.vladan.fr/how-to-upgrade-esxi-6-0-to-6-5-via-cli-on-line/

Luk alle dine vmware maskiner.
Start med at genstarte din vmware server

Sæt din vmware server i maintencemode

enable ssl

Login til din esxi server via putty

Tillad http:// i firewall

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClientFå en liste over de profiler du kan download og opgraderer til


esxcli software sources profile list --depot=https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep -i ESXi-6.7

giver en liste over alle de versioner der er af 6.7
Eller få en liste her: https://www.virten.net/vmware/vmware-esxi-image-profiles/

Lav en test af opdateringen med dry run

esxcli software profile update -f -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.7.0-20190801001s-standard --dry-run

pas på line brakes

sådan ser den ud for update3Lave opdateringen

esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.7.0-8169922-standard

Maskinen er nu opdateret


Genstart maskinen

reboot

enable firewall

esxcli network firewall ruleset set -e false -r httpClient

Fjern maintence mode

Opdater med Offline pakke

Start med at downloade en offline pakke af esxi 7.0 f.esk VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip
Upload den til en mappe i et datastore.

Start med at køre denne kommando:
esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip -p ESXi-7.0.0-15843807-standard --dry-run
 
Hvis det går godt kør
esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip -p ESXi-7.0.0-15843807-standard

Her er kode for update3

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/datastore1/Esxi70/VMware-ESXi-7.0U3-18644231-depot.zip -p ESXi-7.0U3-18644231-standard --no-hardware-warning
 
Skriv 
reboot
 
Note: Hvis du ikke ved hvad dit datastore hedder  skal du bare skrive:
 

 

esxcli storage vmfs extent list
 
~ # esxcli storage vmfs extent list
Volume Name VMFS UUID              Extent Number Device Name                                 Partition
----------- ----------------------------------- ------------- -------------------------------------------------------------------------- ---------
datastore1  52a0db3f-d87636dc-61bb-28924a2f1bc0       0 t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TDY30B____________      3
datastore2  53f6103b-e2c46411-13e9-28924a2f1bc0       0 t10.ATA_____WDC_WD1600AAJS2D00L7A0________________________WD2DWCAV36165769     1

 

 

Hvis den skriver at [error] 28 No space left on device

Kig på denne artikel

Eller gå ind og ændre placering for SWAP fil

https://www.starwindsoftware.com/blog/what-should-you-do-if-no-space-left-on-device-error-occurs-while-updating-vmware-esxi

 

Lave Opdateringen

the disk is offline because of policy set by an administrator

Sådan får du din disk online igen
start cmd
Kommandoer står med gult.

C:UsersAdministrator>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.

DISKPART> san
SAN Policy  : Offline Shared
DISKPART> san policy=OnlineAll

DiskPart successfully changed the SAN policy for the current operating system.

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  ——–  ————-  ——-  ——-  —  —
  Disk 0    Online           90 GB      0 B
  Disk 1    Offline        1861 GB  1024 KB

DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> attributes disk clear readonly

Disk attributes cleared successfully.

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  ——–  ————-  ——-  ——-  —  —
  Disk 0    Online           90 GB      0 B
* Disk 1    Offline        1861 GB  1024 KB

DISKPART> attributes disk
Current Read-only State : No
Read-only  : No
Boot Disk  : No
Pagefile Disk  : No
Hibernation File Disk  : No
Crashdump Disk  : No
Clustered Disk  : No

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  ——–  ————-  ——-  ——-  —  —
  Disk 0    Online           90 GB      0 B
* Disk 1    Offline        1861 GB  1024 KB

DISKPART> online disk

DiskPart successfully onlined the selected disk.

Opdatering af ESXI via Putty

Upload den seneste esxi opdaterings fil fra vmware. skal være i *,zip format
Upoad den til dig datastore.

Åben for adgang via ssh.
Husk at sætte din vmware server i maintence mode

Åben putty
-d betyder at den skal opdatere en zip fil
Det vigtige står med gult.
Den vigtigste kommando er:
esxcli software vib update -d “/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/
iso/esxi/update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip”
[root@localhost:~] cd vmfs
[root@localhost:/vmfs] cd volumes
[root@localhost:/vmfs/volumes] ls
ls: ./597d3ba0-139ea45d-aa97-001e67fcc5eb: Input/output error
2 TB  WD_DATA intern sata            500 GB Samsung Slot 1                581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb  60 gb ADATA Slot 4
240 gb Kingston Slot 3               56e57b38-b07f5261-165a-001e67fcc5eb  5931ace7-cb61f114-d9f0-001e67fcc5eb  iscsi synology
250 GB Kingston Slot2                56e57b39-185ea585-f577-001e67fcc5eb  5931ad25-bd9e5a04-31d8-001e67fcc5eb
298cc378-b5bc4b79-ded6-2dd0fcbebc16  56e8640a-64f64d70-799a-001e67fcc5eb  596a195d-27642236-4fd6-001e67fcc5eb
4 TB Seagate                         56edb9b7-d8408849-b1d1-001e67fcc5eb  5eeadf7d-8885a5a5-b50d-fcd196266c32
[root@localhost:/vmfs/volumes]  cd “4 TB Seagate”
[root@localhost:/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso] cd esxi
[root@localhost:/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi] ls
update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip
[root@localhost:/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/iso/esxi] esxcli software vib update -d “/vmfs/volumes/581ee6c3-be289a72-c2bf-001e67fcc5eb/
iso/esxi/update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip”
Installation Result
   Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
   Reboot Required: true
Se evt denne video.

Kør hyper-v under vmware

Som standard er det ikke muligt at køre hyper-v under vmware. Når man forsøger at installere hyper-v får man at vide at den allerede er installeret på en virtuel platform.

Dette kan løses på følgende måde.
Alle nedenstående ændringer er udført via webinterface på vmware 6.0
1. Vælg rediger på din virtuel maskine (den virtuelle maskine skal være slukket)
Sæt flueben “expose hardware assisted virtualization to the guest OS”
og sæt CPU/MMU virtualization til “Hardware CPU and MMU”

Her efter skal konfigurations filen redigeres. navn.vmx
Advarsel: Rediger ikke vmx filer via notepad da dette kan give problemer med at registerer den virtuelle maskinne igen.
Klik på VM options
Klik på Edit Configuration

Klik nu på add parameter

Følgende værdier skal tilføjes.
klik på Add parameter

hypervisor.cpuid.v0 = “FALSE”
vhv.enable= “TRUE”