3 programmer der kan give dig fjernadgang hvis du er bag en firewall og ikke må lave NAT ind.

Jeg anbefaler localxpose

Du installeret en program på din server eller workstation . opret en konto

https://localxpose.io/

Her kan du lave nat på din lokale maskine

F.esk 127.0.0.1:3389 til fesk. et domænenavn eu-1.loclx.io:3393

for at benytte domænenavn skal man have den betalte udgave.

Portmap

https://portmap.io/
Først opretter du en profil på paortmap.io dernæst installerer du openvpn på den server du ønsker adgang til og indlæser vpn profilen fra portmap.ip
Efter at man er logget på openvpn får man en WAN ip adresse man f.eks kan logge på med via F.eks RDP

ngrok

https://ngrok.com/
Lille program der du åbner på din server
skriv f.eks ngrok tcp 3389
Hvusk du skal have et login til ngrok for at programmet ikke disconnector efter noget tid.

 

Teamviewer

Installer team viewer host på den server du ønsker adgang til. fordelen er at dette program kører som en service så man let kan få til sin server selv efter en genstart.

Du kan finde andre alternativer her

Synology router

Her kan man installere vpn

Når VPN er installeret kan sår man funktionen “Remote Desktop til”

https://guacamole.apache.org/

Lav en Guacamole server på linux hvorfra man kan koble på sin rdp i sin browser

Open for a specific wan ip to a server or nasbox on synology RT2600 Router

The task is to allow a specific ip address access to a server and a nasbox. Else the whole internet have access.

First you have to find all the ports you have made port forwarding to:

In this case it is port 8000 for the synology nasbox,
and port 4000 for the RDP connection to the server.
The go to security/firewall
So port 8000 and port 4000 have to be blocked.
Create two new rules
Block 4000
Block 8000
It is important that you type in the ip for the distination server.
INFO: If you choose all in “Distination ip” the you vil not be abe to connect to another server that is using port 4000.
Remenber in synology a rule is both “LAN to WAN” and “Wan to Lan”
Now press save

Go to another computer outside your lan F.esk  you cell phone and try to connect. The connection should time out.

Now i is time to open for a specefic wan ip.
Create 2 new rules fill out the “source ip” with the wan ip. You can find your wan ip at www.myip.dk
Remember that all deny rules have to be at the bottom. Else you have to drag the rules to the bottom.

Region
If you want just one to acces your server from one country, you just have to replace source ip with Region.
First test with a country different from the one you ar living in.
Click save and test that you can not access your server.

Now you can replace Region with the country you at living in.