Nulstil ESXI trail licens på en vmware esxi server

Login via putty på din vmware server via Putty SSH.
Husk at SSH skal være enablet på serveren.

Udfør nu følgende komandoer:

rm -r /etc/vmware/license.cfg


cp /etc/vmware/.#license.cfg /etc/vmware/license.cfg


/etc/init.d/vpxa restart


Login nu ind på din vmware og du skulle nu gerne få følgende boks.